Useita henkilöitä vuorovaikutuksessa keskenään.

Perhevapaalta työllistyminen

Mistä on kyse

Perhevapaalta työelämään -hankkeen tavoitteena on tukea perhevapaalla olevien joustavaa siirtymistä työelämään tai koulutukseen heille räätälöityjen palvelujen avulla. Palvelun yleisenä tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaiden paluuta perhevapaalta työmarkkinoille yksilö- ja ryhmäpalveluna siten, että asiakkailla on palvelun jälkeen selkeät tiedot työelämään palaamista sujuvoittavista vaihtoehdoista.

 

Lisäksi palvelulla halutaan tarjota asiakkaille tukea urasuunnitteluun ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä sekä antaa tietoa mahdollisista koulutusvaihtoehdoista. Palvelun lopputuloksena asiakas on saanut selkeyttä osaamiseensa ja yleisen hyvinvointinsa lisäämiseen sekä tarvittavat työkalut onnistuneeseen työelämään siirtymiseen.

 

Asiakkaille tarjottavan palvelun lisäksi hankkeen keskeinen tavoite on luoda uusi toimintamalli, jossa perhekeskuksissa tällä hetkellä tarjottavien palveluiden yhteyteen tuodaan mukaan TE-palveluiden palveluita. Samalla pyritään luomaan uusia yhteistyöverkostoja paikallisten perhekeskusten, neuvoloiden, palveluntarjoajien sekä järjestöjen välille

Henkilöitä seuraamassa kuvan ulkopuolella näkyvää esitystä.
Esitykselle taputtavia henkilöitä.

Yhteistyötä yli viranomaisrajojen

Hanketta on valmisteltu eri viranomaistahojen välisellä yhteistyöllä ja mukana ovat olleet sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Uudenmaan ELY-keskus sekä Työ- ja hyvinvoinnin laitos.

 

Valmistelutyö on alkanut vuonna 2018 ja hankkeen toimintakausi kestää aina vuoden 2020 loppuun saakka.

Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö ja projektin hallinnointi on Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulla.

Perhevapaalla olevien työllistyminen ei ole ainoastaan hankkeessa työskentelevien parissa merkittävä asia, myös tuore Sanna Marinin hallitus on hallitusohjelmassaan määritellyt pitkään perhevapaalla olleiden vanhempien työllistymisen keskeiseksi työllisyyspoliittiseksi tavoitteekseen.

Hanketta organisoiva

tiimi

"Innovatiivinen kehitysote on tärkeää luodessamme uutta palvelua" -Saija Salento projektipäällikkö maalailee johon Toni Ruokonen, hankkeen projektisuunnittelija toteaa 

"Hankkeessa on ollut erityisen kiinnostavaa päästä suunnittelemaan aivan uudenlaista palvelua kohderyhmälle, jolle aiemmin ei ole ollut mitään vastaavaa palvelua tarjolla. Samalla on päässyt tekemään töitä eri hallinnonalojen asiantuntijoiden kanssa ja kehittämään uudenlaista, viranomaisten perinteiset siilot rikkovaa yhteistyötä. Työssä on saanut myös oppia itse paljon uusia taitoja mm. palvelusisältöjen suunnittelusta ja hankinnan käytännön toteutuksesta. Lisäksi on ollut hienoa tavata uusia ihmisiä ja huomata, miten paljon hankkeemme tavoitteille sekä lapsiystävällisyyden lisäämiselle työmaailmassa on tarvetta ja kiinnostusta." 

Hanketiimi aloitti työnsä helmikuussa 2019 ja ovat siitä lähtien suunnitelleet palvelun toteutusmallia, kilpailuttaneet sen sekä lähteneet luomaan yhteystyöverkostoja ympäri Suomea. " On ollut huikea huomata myönteinen vastaanotto hankkeelle läpi maakuntakierrosten. On löydetty toimivia toimintamalleja sekä saatu mukaan monta intohimoisesti perheystävällisyyden puolesta työskentelevää kuntaa". Palvelu perhevapaalaisille alkoi marraskuussa 2019 ja ilmoittautuminen palveluun loppuu kevään 2020 aikana. Hanke päättyy joulukuussa 2020. 

 

Aikuisia työskentelemässä ja juttelemassa pöydän äärellä.

© 2023 Uudenmaan ELY-keskus, Perhevapaalta työelämään-hanke Vuosina 2021 - 2022.