otsikkokuva.jpg

Valmennus Rovaniemellä,  

Lapin yliopistolla

Valmennus perhevapaalaisille

Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut on toteuttanut erilaisia uraohjaus- ja uravalmennuskokonaisuuksia jo yli 15 vuoden ajan. Perhevapaalta työhön -valmennuksen uraohjaajilla on monipuolista ja pitkäaikaista kokemusta useiden eri kohderyhmien yksilö- ja ryhmävalmennuksista.

 

Valmennus tarjoaa tukea ja työkaluja onnistuneeseen siirtymään työelämään, uudelle uralle tai koulutukseen. Valmennus kannustaa asiakasta aktiiviseen toimijuuteen ja motivoi oman uran suunnitteluun ja eteenpäin viemiseen.

 

Sekä ryhmä- että yksilöohjaus on räätälöityä voimavara- ja ratkaisukeskeistä työskentelyä, jossa keskitytään perhevapaalaisen mahdollisuuksiin, voimavaroihin ja myönteiseen tulevaisuuteen.

Valmennus

Ohjauksessa paneudutaan perhevapaalla olevan taitojen ja osaamisen sanoittamiseen ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen. Valmennus keskittyy myös perhevapaalta työelämään siirtyvien itsetunnon, hyvinvoinnin sekä perhe- ja työelämän yhteensovittamisen edistämiseen.

Valmennuskokonaisuus räätälöidään jokaisen aloittavan ryhmän tarpeista lähtien.  Koulutus- ja kehittämispalveluilla on Rovaniemen alueella laajat yhteistyö- ja yritysverkostot, joita pystytään hyödyntämään uravalmennuksissa esimerkiksi eri alojen työtehtäviin tutustuttaessa, ammatinvalinnanohjauksessa, hyvinvoinnin tukemisessa, työelämän digi- ja some-osaamisen vahvistamisessa tai yrittäjyyden mahdollisuuksiin liittyen.

Pohjoisen puolesta – maailmaa varten

Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin tiede- ja taideyliopisto. Arktinen yliopistomme kouluttaa tieteen ja taiteen osaajia aivan Napapiirin tuntumassa modernilla kampusalueella. Yliopistossamme opiskelee noin 4400 opiskelijaa, ja jopa viidennes aloittavista opiskelijoistamme on kansainvälisiä opiskelijoita.

Yliopistomme koulutus- ja tutkimusaloja ovat kasvatustieteet, oikeustiede, taideteollinen ala, yhteiskuntatieteet sekä pohjoiset ja arktiset kysymykset. Koulutamme noin viidenneksen Suomen juristeista ja reilu neljänneksen taideteollisen alan korkeasti koulutetuista osaajista.

Strategiset painoalamme ovat

  • kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus

  • pohjoinen hyvinvointi, koulutus ja työ

  • vastuullinen matkailu

  • kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu.

© 2023 Uudenmaan ELY-keskus, Perhevapaalta työelämään-hanke Vuosina 2021 - 2022.