Yhteistyökumppanit

Kunnat

Meillä on kunnia esitellä tähän hankkeeseen & omassa kunnassaan perheystävällisyyteen investoivat kunnat. Ilman näitä kuntia, hankkeen palvelut olisivat jääneet tapahtumatta.

Verkostot

Verkostojen avulla saamme paremmin jaettua tietoa ja hyviä käytänteitä.

© 2023 Uudenmaan ELY-keskus, Perhevapaalta työelämään-hanke Vuosina 2021 - 2022.